Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Huismus Bescherming Nederland » Home » een mus-Onderzoek belicht
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  home:
  Laatste mussen-nieuws
  Een huismus-project belicht
  Een mussen-mens uitgelicht
  Een mussen-link uitgelicht
  Een mus-onderzoek belichtEen mus-onderzoek belicht

Relatie tussen de aanwezigheid van de huismus en biotoopkenmerken, Mirjam Salm (2007)

Mirjam Salm heeft in Leiden onderzoek gedaan naar de relatie tussen het voorkomen van de Huismus en de volgende biotoopkenmerken; voedselaanbod, nestgelegenheid en dekking tegen predatoren.

Om onbekende redenen is het onderzoek nooit officieel gepubliceerd terwijl het wel heel interessante gegevens heeft opgeleverd. Hopelijk kan dat alsnog gebeuren.

Mirjam Salm heeft in ongeveer 74 huizenblokken in Leiden de Huismussen geteld en van 61 daarvan de omgevingskenmerken geanalyseerd. Dat zijn maar liefst 21 soorten omgevingskenmerken geweest. Onder andere het percentage bebouwing, de aanwezige typen dakpannen, het percentage gras, percentage ruigte, de hoeveelheid aanwezige katten en andere predatoren.
Al deze 21 elementen zijn vervolgens ingedeeld in drie overkoepelende biotoop kenmerken, namelijk de hoeveelheid voedsel, de hoeveelheid dekking en de hoeveelheid broedgelegenheid.
Dit staat allemaal beschreven in haar Nederlandstalige verslag, dat is te downloaden op ons huismussenOnderzoek.nl.

In haar Engelstalig artikel, dat ook te downloaden is van onze huismussenOnderzoek.nl website is zij hierop dieper ingegaan en is met statistische methoden onderzocht in hoeverre de Huismus afhankelijk is van elk van de 21 kenmerken individueel, of van een combinatie van kenmerken.
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates