Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » de Huismus » basisKennis Huismus
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  de Huismus:
  » downloads
  » basiskennis vogels
  » basiskennis Huismus
  » boeken over de Huismus
  » habitat inrichting Huismus
  » musMensen netwerk
  » oorzaken terugval Huismus
  » beroemde musMensen
  » veel gestelde vragen over mussen
  » meer mussen-linksBasiskennis over de huismus

Lees hier de eerste dingen die je over de huismus moet weten ALS je er meer van te weten wilt komen.

Basiskennis van de Huismus


UITERLIJK
Hoe ziet een huismus er NIET uit ?
Voor de meeste mensen is het verschil tussen een Huismus en een Heggenmus helemaal niet zo makkelijk te zien.
Laat staan als het een nabij familielid betreft zoals een Ringmus. Om te weten of je wel of niet verder wilt lezen, gaan we eerst even kijken of je een huismus voor je hebt gehad of toch niet. Als het geen Huismus is dan kun je elders op het web nog verder zoeken.

Kijk daarvoor eens op de afbeelding hierboven, iets naar links, de huismusHerkenningsKaart. Wanneer je de huismusHerkenningsKaart beter wilt bekijken, download die dan hier.

De onderste vier vogels, op de gedownloade kaart, hebben bijna dezelfde afmetingen en postuur als de Huismus, maar het zijn geen van allen huismussen. Lees de tekst onderaan de afbeeldingen om de verschillen aangewezen te krijgen.


Hoe ziet een huismus er WEL uit ?

Foto van wildkleur man en vrouw adult Huismus in nog ongesleten zomerkleed.

Foto wildkleur man en vrouw adult winter komt nog
Foto wildkleur man en vrouw jong pas uit ei komt nog
Foto wildkleur man en vrouw jong eerste dag uitgevlogen komt nog
Foto wildkleur man en vrouw jong voor 1e rui komt nog

Kleurvariaties;
phaeo komt nog
leucistisch komt nog
bruin komt nog
melanistisch komt nogTAXONOMIE: GEEN afstamming van de WEVERVOGEL
De latijnse naam van de in Nederland voorkomende Huismus is Passer domesticus domesticus.

Meestal wordt de derde naam, uit gewoonte, weg gelaten.

De Huismus is wel familie van de wevervogels, maar komt niet uit de familie van de wevervogels (Ploceidae) en is er zelf uitdrukkelijk ook geen.
Sterker nog; de Huismus is net zo nauw verwant met de wevervogels als met de Winterkoning, de Spreeuw en de Boerenzwaluw. Dat is dus niet heel erg veel.
In het lijstje hier onder zie je de term "Orde" staan. Dat is waar Wevervogels en Mussen zich van elkaar afsplitsen in verschillende families, de Passeridae (Mussen) en de Ploceidae (wevervogels).
Het in een adem noemen van Huismussen en Wevervogels wekt de suggestie dat de één van de ander afstamt, maar dat is dus uitdrukkelijk niet het geval.

De Huismus is als volgt taxonomisch ingedeeld:
  • Rijk: Animalia (Dieren)
  • Stam: Chordata (Gewervelden)
  • Klasse: Aves (Vogels)
  • Orde: Passeriformes (Zangvogels)
  • Familie: Passeridae (Mussen)
  • Geslacht: Passer
  • Soort: domesticus
  • Ondersoort: domesticusKOLONIE VOGEL
De huismus is een vogel die het liefst in een groepje leeft. Als je er in je tuin maar eentje ziet dan kun je je dus afvragen of dat wel een huismus is. De groepjes Huismussen zijn vaak niet veel groter dan 12 individuen. 's Zomers kunnen dat er opeens drie keer zo veel zijn, of nog meer. Dat komt door alle jonge, uitgevlogen, huismussen die zich bij de groep voegen.

ZANGVOGEL
Een huismus is behalve een kolonievogel ook een zangvogel. Ze behoort tot de “orde” der zangvogels. Zelfs de kraai behoort daartoe. Dat geeft aan dat de schoonheid van het lied niet van belang is om tot de orde der zangvogels te mogen behoren. Maar als je nu dacht dat een Huismus alleen maar "tjielp" zegt dan heb je het mis.
Luister maar eens naar => deze opname <=. Deze Huismus heeft van niemand een zangvoorbeeld gehad, behalve van zijn eigen soortgenoten.

STANDVOGEL
Een huismus is ook een standvogel. Dat wil zeggen dat de huismus niet, met de jaargetijden mee, migreert, vertrekt naar een beter klimaat, en later in de seizoenen weer terug komt. Andere vogels doen dat wel. De ene soort om hier te broeden, zoals boerenzwaluwen, de andere soort om hier te overwinteren zoals ganzen. Dat heet migratie, of vogeltrek.

DISPERSIE of VERSPREIDING
De volwassen huismus blijft dus het hele jaar op een en dezelfde plek leven, binnen een straal van ongeveer 600 meter, als ze daar tenminste hun plek kunnen houden. Bij dakrenovaties moeten de mussen natuurlijk vanzelf ook ergens anders weer een plek vinden.
Daar moeten de bouwbedrijven voor zorgen.

De jonge huismus verspreidt zich wel altijd over een bepaald leefgebied. Dat heet dispersie. Dat kan gaan om afstanden zo groot als 545 km (Preiser 1957). Maar vaak niet meer dan 10 km. En soms ook 0 km. Hoe ver de jonge huismussen zich verspreiden is vooral afhankelijk van het voedsel aanbod in de vorm van zaden en in de vorm van insecten, de nest-gelegenheid, de mogelijkheid te schuilen bij gevaar (of anders het ontbreken van natuurlijke en onnatuurlijke vijanden), de aanwezigheid van veilige slaapplaatsen en de aanwezigheid van mensen die hen verdragen.
Maar de hoofdzaak is dat er voedsel moet zijn.


BESCHERMDE STATUS
De nesten en verblijfplaatsen van de huismus zijn sinds 2009 het jaar rond beschermd. Dat betekent dat je niet meer een dakrenovatie mag doen wanneer je weet dat daar huismussen leven. Daarvoor moet je eerst contact opnemen met het ministerie van EL&I. Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van vogelschroot; daarmee sluit je nestgelegenheid af voor de huismus, en ook dat is verboden.
Ook mag je niet meer de nesten van onder je dakpannen verwijderen zonder eerst de daar broedende huismussen een andere plek aan te bieden in een gelijksoortige grootte en op een voor de huismus geschikte plaats. Ook daarvoor moet sinds 2009 eerst contact met de dienst Regelingen van het ministerie van EL&I opgenomen worden.

Op de vraag van Stichting Witte Mus, waarom een dergelijke striktheid dan niet ook via de omgevingsvergunning-plicht aan bod komt, bijvoorbeeld door dakwerkzaamheden ook omgevingsvergunningsplichtig te stellen, op die vraag hebben we sinds 2010 (we leven nu in 2015) nog geen ander antwoord gekregen dan het "off the record: Er zijn grote belangen met bijbehorende lobby die dat voorkomen hebben".

De correspondentie die Stichting Witte Mus met VROM, LNV en de huidige centrale beleidsdirectie Natuur, Landschap en Platteland (NLP) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hierover heeft gehad, zal in een volgende update aan deze pagina worden toe gevoegd.

HANDEL
Handel in uit het wild gevangen huismussen is verboden in Nederland.
Dat een mus uit het wild gevangen is kun je zien aan het gedrag en vaak ook aan de ring. Meestal heeft zo'n mus geen ring, of is er met de ring geknoeid. In een volgende update van deze pagina zullen we dat toelichten. Aan het gedrag van de mus, het in paniek tegen het gaas op vliegen, zie je dat het dier geen mensen gewend is. Het is dan niet gekweekt maar gevangen uit het wild. Zit het dier suf te zijn dan heb je waarschijnlijk geen tamme maar een zieke huismus gevonden.

Het kan ook nog zijn, als je een huismus had willen kopen, dat je een gestolen vogel koopt. Er wordt bij vogelkwekers erg veel 's nachts weg gehaald.
Kijk daarom dus altijd goed naar het ringnummer, en voordat je akkoord gaat en je geld af geeft aan zo iemand; controleer eerst of het dier niet gestolen is. Dat kan bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Of een vogel op de juist manier geringd is, en niet uit het wild is gevangen kun je navragen bij het Vogeltrekstation in Nederland.
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates