Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  wetgeving:
  soortenstandaard huismus
  de gemeente en de huismus
  dak-renovatie
  vogelschroot plaatsen
  omgevingsvergunning
  WABO
  Flora en Fauna wet
  gedragscode groenbeheerSoortenstandaard van de huismus

De soortenstandaard van de huismus is in december 2011 opgesteld door het ministerie van LNV.
Het dient als handleiding bij mitigerende maatregelen wanneer de huismus bij werkzaamheden benadeeld kan worden.

In maart van 2014 is een herziene versie van deze soortenstandaard uitgebracht.

De volledige tekst er van kunt u hier nalezen:
Soortenstandaard van de huismus.

Stichting Witte Mus, huismus Bescherming Nederland, heeft voor deze herziene versie van de SoortenStandaard van de Huismus in 2012 al wijzigingsvoorstellen ingediend.

Deze kunt u nalezen via de link "Inbreng revisie Soortenstandaard Huismus"Samenvatting ervan met betrekking tot de huismus
De habitat van de Huismus dient zodanig in takt te blijven dat de gunstige staat van instandhouding van de aanwezige populatie Huismussen niet in het geding komt.


Download specieke gerichte onderzoeks rapporten:

Alterra W.U.R. Wageningen
"Habitataspecten en Drukfactoren voor soorten" ( 2007)

Samenvatting:
Ten behoeve van de monitoring van soorten van de Vogelrichtlijn en van bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn in Nederland zijn de relevante leefomgevingscondities voor deze soorten in kaart gebracht. Hierbij bepalen de habitataspecten het leefgebied van de soort en gelden als randvoorwaarden voor het voorkomen van die soort.

  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates