Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » onze projecten » mus-mensen netwerk & WGUS
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  onze projecten:
  01 Inside a H.Sparrows Mind
  02 Thermisch Tellen
  03 Huismus nachtblind ?
  04 Huismus onder de pannen
  05 Vliegkunstenaars ism WUR
  06 voedsel van de Huismus
  07 huismusArchief online
  08 mini musMuseum
  09 mussen bibliotheek
  10 huismussen picknick
  11 musMensen netwerk
  12 blog huismusKolonie Andijk
  13 youTube stichtingWitteMus
  14 website Stichting De Mus
  15 website Stichting Witte Mus
  16 Veilige slaapgelegenheid
  17 Huismus in de nesten
  18 veilig foerageren Huismus
  19 beeldmateriaal Kolonie Andijk
  20 ziekten-monitor Huismus
  21 Het Geel en de Huismus
  22 illegale handel Huismussen
  23 openbaar groenbeheer
  24 inventarisatie slaapplaatsen
  25 inventarisatie HuismusKolonies
  26 instandhouding Kolonie Andijk
  27 fondsen-werving
  28 public relations / publiciteit
  29 bestuurswerk Stichting
  30 forum / fora
  31 eigen onderzoek/observaties
  32 bescherming Huismus & Habitat
  33 website HuismusOnderzoek
  34 Zet de huismus op de kaart !
  35 SparrowSpeak (audio)
  36 Het Jaar Van De Huismus !mus-mensen netwerk & WGUS

WGUS staat voor
Working Group Urban Sparrows. Huismus Bescherming Nederland maakt hiervan sinds 2011 deel uit.
WGUS is een wereld-wijd netwerk, van weten-schappers en onder-zoekers, dat zich bezig houdt met diverse aspecten van stadse mussen.Vaste vrijwilligers en vrijwilligsters

Sinds 2014 is Huismus Bescherming Nederland op zoek naar vaste vrijwilligsters en vrijwilligers voor de diverse projecten in het belang van de huismussen in Nederland en soms ook daar buiten.
Met "vaste" vrijwilliger bedoelen we iemand waar we op kunnen rekenen voor hulp bij bepaald werk dat de vrijwilligster zelf gekozen heeft uit alles dat gedaan moet/kan worden.


Zo zoeken we door het hele land

VELD-MEDEWERKSTERS
&
VELD-MEDEWERKERS


Om dit werk goed te kunnen doen krijg je van ons de cursus Huismus, waarmee je de huismus leert kennen, leert over de gebruikte habitat en over de noodzakelijke of geprefereerde habitat, over het gedrag, over het lezen van sporen, over alle oplossingen die huismussen bedenken om te overleven, over de juist maat voor nesten enzovoorts en zo verder.

Tot op heden is dit een een-op-een cursus waarbij eerst een of enkele kennismakingsgesprekken gevoerd worden, en we vervolgens het veld in gaan om je op een andere manier met de huismussen kennis te laten maken.
Bevalt dat je, dan gaan we verder en krijg je wat te lezen mee. Over Huismus Bescherming Nederland, over de habitat van huismussen, over het voedsel waarvan vaak nog gedacht wordt dat dat onkruid is. En zo gaan we langzaam maar zeker, of met een sneltreinvaart, de diepte in.
Intussen ben je dan wekelijks, of eens per twee weken, een bepaald traject aan het inventariseren op aanwezigheid en habitat van huismussen.

Kijk voor een eventueel toekomstperspectief even naar deze, voor Amsterdam gemaakte, advertentie. De advertentie geldt voor het hele land. We hebben overal vaste vrijwilligers en vrijwilligsters nodig.

Voor het veldwerk krijg je van ons kleding waardoor je goed herkenbaar bent.
Vaak levert dat je heel veel aanspraak op. Met name als je de gele hes draagt. Mensen zien je dan meteen als een soort openbaar aanspreekpunt. Wat heel erg handig kan zijn voor het werk voor de huismus, want je hebt heel makkelijk contact met bewoners.

Het moet je dus wel een beetje liggen dat je met wildvreemde mensen praatjes staat te maken over huismussen, en dat je soms zelfs wat moeite moet doen om weer terug aan het werk te komen. Veel mensen zijn nu eenmaal dol op huismussen. :-)
W.G.U.S. Working Group Urban Sparrows

In 2011 heeft de WGUS een protocol gepresenteerd waarmee de dichtheid van broedparen van de Huismus in stedelijk gebied bepaald kan worden.
Meerdere van dergelijke inventarisaties maken het mogelijk dichtheden van broedparen met elkaar te vergelijken.
Met name in het zelfde gebied in verschillende jaren. Bijvoorbeeld dus na renovaties van woonblokken.
Helaas is de waarde van dit, door leden van de WGUS opgestelde, protocol in Nederland nog niet helemaal door gedrongen.

Download dit protocol hier:
WGUS Protocol for censussing Urban Sparrows
U wilt aan sluiten bij dit netwerk ?

Dat kan via één van de onderstaande mogelijkheden:
  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates