Contact: info@stichtingwittemus.nl  

Stichting Witte Mus

Huismus bescherming

de huismus | wat kunt u zelf doen | nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  onze projecten:
  01 Inside a H.Sparrows Mind
  02 Thermisch Tellen
  03 Huismus nachtblind ?
  04 Huismus onder de pannen
  05 Vliegkunstenaars ism WUR
  06 voedsel van de Huismus
  07 huismusArchief online
  08 mini musMuseum
  09 mussen bibliotheek
  10 huismussen picknick
  11 musMensen netwerk
  12 blog huismusKolonie Andijk
  13 youTube stichtingWitteMus
  14 website Stichting De Mus
  15 website Stichting Witte Mus
  16 Veilige slaapgelegenheid
  17 nestgelegenheid Huismus
  18 veilig foerageren Huismus
  19 beeldmateriaal Kolonie A.
  20 ziekten-monitor Huismus
  21 Het Geel en de Huismus
  22 illegale handel Huismussen
  23 openbaar groenbeheer
  24 inventaris slaapplaatsen H.
  25 inventaris kolonies H.
  26 instandhouding Kolonie A.
  27 fondsen werving
  28 public relations
  29 bestuurswerk Stichting
  30 forum / fora
  31 eigen onderz. & observ.
  32 adviseren bescherming H.
  33 website huismusOnderz. eaziekten monitoring huismus

Stichting Witte Mus heeft, op voorspraak van Roy Slaterus van de SOVON, en in samenwerking met het DWHC, in 2010 een project Ziekten monitoring op het erf van de kolonie huismussen gedaan.

Een heel bijzonder en zeer gunstig resultaat daaruit, is dat huismussen tot op heden niet vatbaar zijn gebleken voor Het Geel, ondanks zeer nauw contact met een populatie duiven die door de ziekte Het Geel gedecimeerd werd.


Soms worden wild levende dieren ziek. Rond de kolonie huismussen zijn dat vooral de Turkse Tortel duiven. In het najaar zijn het soms huismussen zelf die ziek worden en dood gevonden worden. Maar van niet ieder dier is gezien dat het ziek was.

Meestal worden verzwakte dieren opgeruimd door predatoren zoals sperwer en kerkuil of ransuil. Of de buurtkat als u de tuin daarvoor nog niet heeft afgesloten. Maar in sommige perioden kunnen er meer zieken zijn dan een roofdier kan opruimen.
Voorbeelden hiervan zijn botulisme bij waterdieren, vogelgriep, vogelTBC en Het Geel (Trichomonas Gallinea).

ONDERZOEK DOODSOORZAAK
In dergelijke periodes kan het nuttig zijn uit te zoeken wat de doodsoorzaak is van de gevonden dieren. Vooral wanneer er maatregelen getroffen kunnen worden om de situatie te verbeteren.
En daarop hopen wij dan natuurlijk.

Een dergelijk project heeft Stichting Witte Mus in 2010 samen met het DWHC uitgevoerd. Het DWHC is het Dutch Wildlife Health Center, verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Daarbij onderzocht het DWHC de door ons aangeleverde kadavers op doodsoorzaak.
Een belangrijke uitkomst is dat de huismussen van deze kolonie in Andijk helemaal NIET VATBAAR zijn gebleken voor HET GEEL.
Iets waar vogelbescherming Nederland in 2009 voor waarschuwde.

Het enige dat maar moeilijk terug te vinden is is het gebruik van gif.
Alle rapporten van dit DWHC-laboratoriumOnderzoek zullen hier zo spoedig mogelijk op de pagina worden gezet.

  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates